POLITYKA PRYWATNOŚCI

PLIKI COOKIES

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

sklepu  internetowego  www.sisunia.pl


I. Definicje 

1. Administrator - właściel sklepu sisunia..pl: Patrycja Piasecka z  siedzibą firmy   : ul.J.Kantorówny 11m6, 40-381 Katowice.

2. Użytkownik - oznacz podmiot, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi droga elektroniczną lub z którymi zawarta może byc Umowa o świadczeniu usług drogą elektorniczną.

3. Sklep  (sklep internetowy, ) - serwis internetowy dostępny pod adresem sisunia.pl.

3. Cookies - tzw. "ciasteczka" , stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu i przeznaczone są do korzystanie z sklepu internetowego.

4. Cookies Administratora - cookies zamieszczane są  przez Administratora strony ; związane są  świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego

5. Cookies Zewnętrzne - cookies zamiedzczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem sklepu internetowego.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do sklepu internetowego.

II. Informacje o plikach cookies 

2.1. Sklep internetowy sisunia.pl  korzysta z plików cookies.

2.2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego; przeznaczone są do korzystania z sklepu internetowego sisunia.pl

2.3. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Użytkownika. Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania czy też oprogramowania złośliwego. Cookies pozwalają zidenfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować serwis (sklep internetowy) indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodza, czasem przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.4. Administrator stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies :

a) cookies "sesyjne (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony, opuszczenie Sklepu Internetoweg lub wyłączeniu oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies "sesyjne: nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) cookies "stałe" (persistent cookies) - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji, wylogowanie. opuszczenie strony,  opuszczenie Sklepu internetowego lub wyłaczenie oprogramowania (przeglądarki internetowej) nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Cookies "stałe" nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2.5. Oprogramowanie (przeglądarka internetowa ) Użytkownika do przeglądania Sklepu Internetowego zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Sklepu Internetowego może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwa usunięcie plików cookies. Możliwe jest też automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

2.6. Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub ograniczenia dostępu do plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tych opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies w następującyhc celach :

a) Konfiguracja sklepu:

- dostosowanie zawartości strony Sklepu  do preferencji Użytkownika oraz optymilizacji korzystania ze strony internetowej Sklepu;

-rozpoznanie Urządzenia Użytkownika Sklepu  oraz jego lokalizacje i odpowiednio wyświetlić Sklep internetowy oraz dostosować do jego indywidualnych potrzeb;

- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personizacja interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

- zapmaiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treśći;

-rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej.

b) Uwierzytenianie Użytkownika Sklepui zapewnienia sesji użytkownika w sklepie:

- utrzymanie sesji Użytkowniaka Sklepu ( po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

-poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiają w szczególności werfikację autentyczności sesji przeglądarki;

- optymilizacji i zwiększenia wydajnośći usług świadczonych przez Administratora.

c) Realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymilizacji korzystania ze stron internetwocyh Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiedni wyświetlić stronę Sklepu Internetowego, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb:

- poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiająć w szczególności weryfikację żródeł  przekierowań Użytkownika na stronę internetową Sklepu.

d) Analiz i badań oraz audytu oglądalności:

- tworzenie anonimowych statystyk, które mają na celu zrozumienie, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze strony sisunia.redcart.pl, co umożliwa ulepszanie struktury i zawartości strony sisunia.redcart.pl

e) Zapenia bezpieczeństwo i niezawodność Sklepu sisunia.pl

2. Administrator sklepu sisuni.pl wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych :

- Google Analytics (administrator cookies : Google Inc. z siedzibą w USA)

b) wykosztystani funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu  za pomocą serwisów analitycznych :

-  twitter. com ( Administrator cookies Twitter Inc. z siedzibą w USA)

- plus.google.com ( Administrator cookies Google Inc. z siedzibą w USA)

- facebook. com ( Administrator cookies Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

- instagram.com (Administrator cookies Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

- pinterest.com ( Administrator cookies Pinterest Inc. z siedzibą w siedzibą w USA)

- zszywka.pl ( Administrator BAO.pl sp. z.o.o. Warszawa Polska)

IV. Zarządzanie plikami Cookies

1. Jeśli Użytkownik niechce otrzymywaź plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie obługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach możę uniemożliwić korzystanie ze strony sisunia.redcart.pl

2. W celu zarządzania ustawieniami plikami Cookies, Użytkownik może to zrobić w swojej przeglądarce internetowej.

Niniejsza Polityka Prywatnośći określa zasady przechowywania i dostępu do Urządzenia Użytkowniaka za pomocą plików Cookies; służącym do realizacji usług drogą elektroniczną przez Sklep sisunia.pl którym Właścielem jest Patrycja Piasecka z siedzibą w ul.J.Kantorówny 11m6 40-381 Katowice

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


POLITYKA PRYWATNOŚĆI

i

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Państwa Dane Osobowe które są zapisywane  w sklepie internetowym sisunia.pl są chronione przez naszą firmę.

Dane osobowe przekazywane przez Państwa dobrowolnie są przechowywane i przetwarzane w celu :

- zrealizowania Państwa zamówienia;

- przeprowadzenie procedury zwrotu czy też reklamacji;

- udzielenia  odpowiedzi na pytania i skargi;

- dokonania analizy sprzedaży, potrzeb i preferencji;

- otrzymania newslettera w celu zapoznania się z naszą ofertą.

Posiadamy certyfikat SSL ! 

Administratorem Danych Osobowych Klientów  jest Właściciel Sklepu sisunia.pl,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Jednocześnie Klient przyjmuje do wiadomości, iż Właścicel Sklpeu sisunia.pl udostępnia dane Klienta spółce YouNewStyl Sp.z.o.o o,firmą kurierskim, operatorą płatności, które mogą  przetwarzać je w imieniu sisunia.pl w związku z realizacją zamówień oraz obłusgi strony internetowej jak również w celach marketingowych.

Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie.

 Sprzedawca ( Patrycja Piasecka)  przetwarza dane Klienta w welu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Właściciel sklepu w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotm, takim jak partner handlowy YouNewStyl, firmą kurierskim, operatorą płatności.

 Sprzedawca za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.

 Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia,sprostowania lub też żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdzie lub zostały zebrane z naruszeniem ustway albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostału zebrane.Pozostałe prawa i obowiążki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). W tym celu prosimy zwrócić się do nas na piśmie lub drogą elektorniczną

 Klient zapisująć się na newsletter sisunia.pl wyraża zgodę na otrzymianie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektorniczną (Dz. U. z 2002r,, Nr 144, poz. 1204, ze zmianiami).

 Klient może w dowolnym terminie zrezygnoważ z otrzymywania newslettera  Sklepu sisunia.pl

Katowice, 13.10.2016 rok

 

 




FACEBOOK  INSTAGRAM KONTAKT